Aktualności

2017-10-25

Mieszkanie plus w Rzeszowie

Rzeszów jest czwartym miastem na Podkarpaciu, które postanowiło zaraz po Stalowej Woli, Dębicy i Nowej Dębie przyłączyć się do rządowego programu „Mieszkanie plus”. Rzeszowski ratusz zaproponował dwie lokalizacje na os. Załęże: działkę przy ul. Tarnawskiej oraz ul. Potockiego i podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego list intencyjny, zakładając, że przy ulicy Tarnowskiej powstanie ok. 160 mieszkań na wynajem. Bank Gospodarstwa Krajowego odrzucił działki ze względu na bliskie sąsiedztwo oczyszczalni ścieków. Nie pomogły tłumaczenia, że oczyszczalnia będzie zmodernizowana tak, by nie była uciążliwa dla mieszkańców. BGK deklaruje, że jeżeli ratusz znajdzie odpowiednią lokalizację dołoży się do inwestycji oraz wrócić do wcześniejszych lokalizacji, by wybudować tam mieszkania socjalne. W programie „Mieszkanie plus” szansę na swoje mieszkanie będą mieć rodziny, których nie stać obecnie na jego zakup. Starać mogą się wszyscy, ale preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach.

Czytaj dalej
2017-10-18

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zgłosiło projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z projektu wynika, że jeżeli działka nie graniczy z inną już zabudowaną, postawienie na niej domu będzie niemożliwe. Ministerstwo tłumaczy, że zmiana ma na celu przywrócenie decyzji o warunkach zabudowy jej pierwotnej roli, czyli narzędzia uzupełniania zabudowy na terenach zurbanizowanych, nie wyposażonych w plan miejscowy. Wynika z tych planów, że jedynym sposobem na wybudowanie domu jednorodzinnego lub całego osiedla będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie pozwolenia wydawane są nawet wtedy, gdy na żadnej z działek bezpośrednio graniczących z nieruchomością nie ma zabudowań. Po planowanych zmianach, jeśli nawet jeden bok naszego terenu o długości co najmniej 4 metrów nie będzie graniczyć z zabudowaną już działką, nie będzie można się na nim wybudować. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uważa, że obecnie w planach miejscowych przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową pozostają tereny przekraczające łącznie potrzeby rozwojowe kraju, nie ma więc deficytu terenów mieszkaniowych. Ustawa nie wygasi wydanych decyzji o warunkach zabudowy, przewiduje jednak, że będą one miały czasowy charakter.

Czytaj dalej
2017-10-13

Osiedle Pułaskiego najbezpieczniejsze w Rzeszowie

Rzeszowianie najwyżej ocenili poziom bezpieczeństwa w swoim mieście w badaniu przeprowadzonym przez Otodom. Liderem Rankingu Dzielnic Rzeszowa w kategorii “bezpieczeństwo” jest Osiedle Pułaskiego. Jego mieszkańcy ocenili poziom bezpieczeństwa na 6,14. Niższe noty padły kolejno na: Nowym Mieście (6,10), Paderewskiego (6,09), Drabiniance (6,09) i Kotuli (6,06). O tym jak wysoko rzeszowianie oceniają bezpieczeństwo świadczy fakt, że nawet ostatnie w rankingu osiedle Wilkowyja może poszczycić się wysoką oceną - 5,30. Wg nadkomisarz pani MartyTabasz-Rygiel, wysoki wynik Rzeszowa jest dowodem na to, że współpraca i zaangażowanie wszystkich służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa w mieście przynosi efekty. Na wysoką ocenę wpłynąć musiały niewątpliwie: duża liczba policyjnych patroli, rozwój monitoringu miejskiego, infrastruktury a także wsparcie finansowe miasta, dzięki któremu zakupiono nowy sprzęt dla policjantów.

Czytaj dalej
2017-10-06

W 2016 r. najwięcej wniosków o zakup nieruchomości w Polsce od obywateli Ukrainy

W ubiegłym roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło 486 wniosków o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce oraz udziałów i akcji w spółkach. Cudzoziemcy uzyskali łącznie 251 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 79,8 ha, średnia powierzchnia nieruchomości w stosunku do których wydano zezwolenie dla osób prawnych wynosiła 2,65 ha, a dla osób fizycznych 0,14 ha. Zezwolenia dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych w województwach: dolnośląskim (18,63 ha), mazowieckim (17,96 ha), kujawsko-pomorskim (12,56 ha), wielkopolskim (8,89 ha), lubelskim (7,08 ha), małopolskim (3,67 ha).Najwięcej zezwoleń na nabycie nieruchomości w Polsce otrzymali obywatele (lub kapitał) ukraińscy (109 zezwoleń); białoruscy oraz rosyjscy, a także Ormianie, i Chińczycy.

Czytaj dalej
2017-10-02

Rzeszów- dobre miejsce do zamieszkania

Rzeszów jest miastem ocenianym bardzo wysoko w rankingach miejsc, w których bezpiecznie się mieszka. Dzięki stałemu rozwojowi przyciąga wielu inwestorów. Atrakcyjność miasta zwiększają prognozy zakładające, że obok Warszawy jest to jedyna miejska aglomeracja w której populacja w najbliższych latach nie zmniejszy się.eszcze w 2002 roku Rzeszów był najmniejszym miastem wojewódzkim w Polsce, obecnie jego powierzchnia zwiększyła się o ponad 100 %. Na niskim poziomie jest bezrobocie w mieście (ok.7%), a pensje rosną najszybciej w kraju. Sprzyjają temu inkubatory i preinkubatory przedsiębiorczości, pomagające w założeniu własnej firmy oraz Biuro Obsługi Inwestora, które zachęca przedsiębiorców do realizacji inwestycji przemysłowych i tworzenia centrów usługowych dla przemysłu. Jeszcze w 2002 roku Rzeszów był najmniejszym miastem wojewódzkim w Polsce, obecnie jego powierzchnia zwiększyła się o ponad 100 %. Na niskim poziomie jest bezrobocie w mieście (ok.7%), a pensje rosną najszybciej w kraju. Sprzyjają temu inkubatory i preinkubatory przedsiębiorczości, pomagające w założeniu własnej firmy oraz Biuro Obsługi Inwestora, które zachęca przedsiębiorców do realizacji inwestycji przemysłowych i tworzenia centrów usługowych dla przemysłu.

Czytaj dalej
Porównywarka ofert