Aktualności

2020-05-13

Nieruchomości w dobie epidemii

Mimo epidemii koronawirusa, rynek nieruchomości nie zamarł. Wciąż są chętni na zakup i sprzedaż mieszkania -Kupujący powinni przygotować się na zaostrzenie wymogów kredytowych banków lub zgromadzić więcej gotówki - Sprzedający powinni być gotowi na większe ustępstwa i brać pod uwagę, że za kilka miesięcy sytuacja na rynku może się zmienić Czasy w jakich obecnie żyjemy są nipewne- nikt nie wie jak długo będziemy wracali do normalności, tj. do stabilnego rozwoju gwarantującego zatrudnienie i postępujący wzrost wynagrodzeń. , Nie jest też pewne, czy grozi nam wzrost inflacji spowodowany interwencją państwa czy raczej deflacja spowodowana spadkiem dochodów ludności i spadkami cen Wg Marcina Drogomireckiego z portalu Morizon.pl klienci zainteresowani kupnem mieszkania powinni pamiętać, że: - osoby dysponujące większym zasobem gotówki lub posiadające zdolność kredytową będą miały teraz więcej możliwości na znalezienie korzystnych ofert - na rynku pojawiać się będzie więcej okazji, jak podczas każdego kryzysu, jednakże nie należy spodziewać się gwałtownych i dużych spadków cen. Rynek mieszkaniowy cechuje się dużą bezwładnością i zmiany na nim postępują bardzo powoli; - na rynek trafi część mieszkań kupionych przed wybuchem epidemii w celach inwestycyjnych na wynajem krótkoterminowy. - o ile zakup mieszkania na kredyt przy obecnie wyjątkowo niskim oprocentowaniu jawi się jako opcja bardzo kusząca, to warto spojrzeć w przyszłość i wziąć pod uwagę możliwość podniesienia stóp procentowych i wzrost kwoty zadłużenia/rat kredytu Sprzedający natomiast powinni wziąć pod uwagę, że: - sprzedając mieszkanie, trzeba się liczyć z większą konkurencją ze strony innych sprzedających i być gotowym na ustępstwa cenowe większe niż przed wybuchem epidemii; - odkładając sprzedaż na kilka miesięcy trzeba wziąć pod uwagę to, że popyt może ulec ograniczeniu, a cena, za którą można sprzedać mieszkanie dziś, za kilka miesięcy może być już nieosiągalna;

Czytaj dalej
2020-03-06

Wynajem mieszkań bardziej dochodowy niż lokata bankowa

Średnio 16 proc. zysku z wynajmu mieszkania można było zarobić w 2019 roku - podała firma analityczna HRE Investments. To 10 razy więcej niż daje przeciętna roczna lokata bankowa. Z szacunków opartych o dane NBP wynika, że pod koniec 2018 roku kupujący mieszkanie w stolicy mógł liczyć, że z czynszów trafiało na jego konto około 5,5 proc. ceny zapłaconej za lokal. Wartość ta, nie została skorygowana o opodatkowania (np. ryczałt wymaga oddania fiskusowi 8,5 proc. przychodu). "Tymczasem z danych NBP wynika, że osoby, które pod koniec 2018 roku zakładały przeciętną lokatę, decydowały się powierzyć swoje pieniądze za obietnicę oprocentowania na poziomie zaledwie 1,8 proc. (niecałe 1,5 proc po opodatkowaniu). To około 10 razy mniej niż wcześniej wspomniany zysk z wynajmu i wzrostu wartości mieszkania"- podkreślił Batrosz Turek analityk HRE Investments. W zeszłym roku nieruchomości deklasowały również obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne i notowania indeksu giełdowego WIG 20 skupiającego największe spółki rodzimego parkietu.

Czytaj dalej
2020-02-12

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Co do zasady dochody ze sprzedaży nieruchomości po upływie pięciu lat od jego nabycia są zwolnione z PIT. Wcześniejsze zbycie nieruchomości powoduje jednak konieczność zapłacenia podatku od dochodu. Zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

Czytaj dalej
2020-02-06

Umowa przedwstępna- jaka forma

Umowa przedwstępna określa warunki umowy przeniesienia własności i zawiera wzajemne przyrzeczenie stron, ułatwiając przygotowanie do umowy końcowej. Definicję umowy przedwstępnej określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 389. § 1 tej ustawy, umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, przy czym umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Do umowy przedwstępnej dochodzi zazwyczaj w sytuacjach, kiedy nabycie nieruchomości będzie możliwe w odległym czasie lub w sytuacji konieczności starania się nabywcy nieruchomości o kredyt w banku. Potrzeba zawarcia takiej umowy może wynikać również z przyczyn o innym charakterze, np. uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości lub zmiany jej stanu prawnego, uzyskania zezwolenia właściwego ministra na zakup nieruchomości, zezwolenia sądu na sprzedaż nieruchomości przez osobę niepełnoletnią, uzyskania warunków zabudowy, itp.

Czytaj dalej
2020-01-10

Wzrost cen mieszkań

Wg informacji podanych przez GUS ceny mieszkań w Polsce wzrosły w III kwartale 2019 roku o 9 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Szybszy wzrost cen dotyczył mieszkań na rynku wtórnym, tutaj skala zwyżki sięgnęła 10,9 procent przy 6,7 procentowym wzroście cen na rynku pierwotnym. Z danych GUS wynika, że ceny lokali mieszkalnych wzrosły we wszystkich województwach. Największy wzrost cen zanotowano w województwie śląskim - o 10,5 procent i dolnośląskim - o 10,1 procent. O 9,6 procent wzrosły ceny lokali w województwie kujawsko-pomorskim. Zestawienie zamykają województwa warmińsko-mazurskie - wzrost o 6,1 procent i opolskie - o 6,2 procent. W województwie podkarpackim zanotowano wzrost o 8,3 procent.

Czytaj dalej
Porównywarka ofert