Aktualności

2020-02-12

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Co do zasady dochody ze sprzedaży nieruchomości po upływie pięciu lat od jego nabycia są zwolnione z PIT. Wcześniejsze zbycie nieruchomości powoduje jednak konieczność zapłacenia podatku od dochodu. Zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

Czytaj dalej
2020-02-06

Umowa przedwstępna- jaka forma

Umowa przedwstępna określa warunki umowy przeniesienia własności i zawiera wzajemne przyrzeczenie stron, ułatwiając przygotowanie do umowy końcowej. Definicję umowy przedwstępnej określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 389. § 1 tej ustawy, umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, przy czym umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Do umowy przedwstępnej dochodzi zazwyczaj w sytuacjach, kiedy nabycie nieruchomości będzie możliwe w odległym czasie lub w sytuacji konieczności starania się nabywcy nieruchomości o kredyt w banku. Potrzeba zawarcia takiej umowy może wynikać również z przyczyn o innym charakterze, np. uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości lub zmiany jej stanu prawnego, uzyskania zezwolenia właściwego ministra na zakup nieruchomości, zezwolenia sądu na sprzedaż nieruchomości przez osobę niepełnoletnią, uzyskania warunków zabudowy, itp.

Czytaj dalej
2020-01-10

Wzrost cen mieszkań

Wg informacji podanych przez GUS ceny mieszkań w Polsce wzrosły w III kwartale 2019 roku o 9 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Szybszy wzrost cen dotyczył mieszkań na rynku wtórnym, tutaj skala zwyżki sięgnęła 10,9 procent przy 6,7 procentowym wzroście cen na rynku pierwotnym. Z danych GUS wynika, że ceny lokali mieszkalnych wzrosły we wszystkich województwach. Największy wzrost cen zanotowano w województwie śląskim - o 10,5 procent i dolnośląskim - o 10,1 procent. O 9,6 procent wzrosły ceny lokali w województwie kujawsko-pomorskim. Zestawienie zamykają województwa warmińsko-mazurskie - wzrost o 6,1 procent i opolskie - o 6,2 procent. W województwie podkarpackim zanotowano wzrost o 8,3 procent.

Czytaj dalej
2020-01-02

Najdroższe mieszkanie w Polsce

17 mln zł- tyle kosztowało najdroższe mieszkanie w Polsce. Dwa połączone apartamenty o łącznej powierzchni 470 m kw zakupiono w kamienicy w Warszawie. Również drugie najdroższe mieszkanie sprzedano w tej samej lokalizacji za kwotę ok. 11mln złotych. Jak podaje serwis urban.one,jest to jedna z najwyższych cen pojedynczego mieszkania w całej historii III RP i odpowiada cenie wystawionego właśnie na sprzedaż XVI-wiecznego zamku nad Loarą usytuowanego na 9-hektarowej działce. Jeden m kw. kosztował ponad 36 tys. zł, co odpowiada kwocie, za którą można kupić kawalerkę w Chełmnie. Mieszkańcy kamienicy, zachwycają się wystrojem apartamentów a ponadto mają do dyspozycji strefę spa z sauną i jacuzzi, salę fitness, usługami konsjerża a także widoki na centrum Warszawy.

Czytaj dalej
2019-10-28

Zmiany w prawie budowlanym

Rząd szykuje zmiany w prawie budowlanym. Pakiet zmian został potwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nowe przepisy mają ułatwić i skrócić procedurę przygotowania inwestycji, oznaczają m.in. koniec opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Zmiany dotyczą także dokumentacji projektowej- projekt budowlany będzie się składał z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna) , zamiast obecnych 4 egzemplarzy projektu budowlanego wymagane będą tylko 3 a do wniosku trzeba będzie dołączyć tylko część projektu budowlanego.

Czytaj dalej
Porównywarka ofert