Aktualności

2020-03-06

Wynajem mieszkań bardziej dochodowy niż lokata bankowa

Średnio 16 proc. zysku z wynajmu mieszkania można było zarobić w 2019 roku - podała firma analityczna HRE Investments. To 10 razy więcej niż daje przeciętna roczna lokata bankowa. Z szacunków opartych o dane NBP wynika, że pod koniec 2018 roku kupujący mieszkanie w stolicy mógł liczyć, że z czynszów trafiało na jego konto około 5,5 proc. ceny zapłaconej za lokal. Wartość ta, nie została skorygowana o opodatkowania (np. ryczałt wymaga oddania fiskusowi 8,5 proc. przychodu). "Tymczasem z danych NBP wynika, że osoby, które pod koniec 2018 roku zakładały przeciętną lokatę, decydowały się powierzyć swoje pieniądze za obietnicę oprocentowania na poziomie zaledwie 1,8 proc. (niecałe 1,5 proc po opodatkowaniu). To około 10 razy mniej niż wcześniej wspomniany zysk z wynajmu i wzrostu wartości mieszkania"- podkreślił Batrosz Turek analityk HRE Investments. W zeszłym roku nieruchomości deklasowały również obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne i notowania indeksu giełdowego WIG 20 skupiającego największe spółki rodzimego parkietu.

Czytaj dalej
2020-02-12

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Co do zasady dochody ze sprzedaży nieruchomości po upływie pięciu lat od jego nabycia są zwolnione z PIT. Wcześniejsze zbycie nieruchomości powoduje jednak konieczność zapłacenia podatku od dochodu. Zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

Czytaj dalej
2020-02-06

Umowa przedwstępna- jaka forma

Umowa przedwstępna określa warunki umowy przeniesienia własności i zawiera wzajemne przyrzeczenie stron, ułatwiając przygotowanie do umowy końcowej. Definicję umowy przedwstępnej określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 389. § 1 tej ustawy, umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, przy czym umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Do umowy przedwstępnej dochodzi zazwyczaj w sytuacjach, kiedy nabycie nieruchomości będzie możliwe w odległym czasie lub w sytuacji konieczności starania się nabywcy nieruchomości o kredyt w banku. Potrzeba zawarcia takiej umowy może wynikać również z przyczyn o innym charakterze, np. uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości lub zmiany jej stanu prawnego, uzyskania zezwolenia właściwego ministra na zakup nieruchomości, zezwolenia sądu na sprzedaż nieruchomości przez osobę niepełnoletnią, uzyskania warunków zabudowy, itp.

Czytaj dalej
2020-01-10

Wzrost cen mieszkań

Wg informacji podanych przez GUS ceny mieszkań w Polsce wzrosły w III kwartale 2019 roku o 9 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Szybszy wzrost cen dotyczył mieszkań na rynku wtórnym, tutaj skala zwyżki sięgnęła 10,9 procent przy 6,7 procentowym wzroście cen na rynku pierwotnym. Z danych GUS wynika, że ceny lokali mieszkalnych wzrosły we wszystkich województwach. Największy wzrost cen zanotowano w województwie śląskim - o 10,5 procent i dolnośląskim - o 10,1 procent. O 9,6 procent wzrosły ceny lokali w województwie kujawsko-pomorskim. Zestawienie zamykają województwa warmińsko-mazurskie - wzrost o 6,1 procent i opolskie - o 6,2 procent. W województwie podkarpackim zanotowano wzrost o 8,3 procent.

Czytaj dalej
2020-01-02

Najdroższe mieszkanie w Polsce

17 mln zł- tyle kosztowało najdroższe mieszkanie w Polsce. Dwa połączone apartamenty o łącznej powierzchni 470 m kw zakupiono w kamienicy w Warszawie. Również drugie najdroższe mieszkanie sprzedano w tej samej lokalizacji za kwotę ok. 11mln złotych. Jak podaje serwis urban.one,jest to jedna z najwyższych cen pojedynczego mieszkania w całej historii III RP i odpowiada cenie wystawionego właśnie na sprzedaż XVI-wiecznego zamku nad Loarą usytuowanego na 9-hektarowej działce. Jeden m kw. kosztował ponad 36 tys. zł, co odpowiada kwocie, za którą można kupić kawalerkę w Chełmnie. Mieszkańcy kamienicy, zachwycają się wystrojem apartamentów a ponadto mają do dyspozycji strefę spa z sauną i jacuzzi, salę fitness, usługami konsjerża a także widoki na centrum Warszawy.

Czytaj dalej
Porównywarka ofert