Aktualności

2017-12-08

Polacy chętniej zaciągają kredyty mieszkaniowe

Polacy coraz częściej zaciągają kredyty na zakup mieszkań, ten rok będzie najlepszym od sześciu lat. Co prawda w trzecim kwartale zaobserwowano wyhamowanie akcji kredytowej pod względem liczby udzielonych kredytów oraz ich łącznej wartości, ale zrealizowany zostanie prognozowany poziom akcji kredytowej. Wyniósł on 2017r. ponad 40 mld zł, przy liczbie kredytów nie przekraczającej 200 tys. sztuk. Wynik ten jest możliwy wskutek systematycznego wzrostu średniej wartości udzielanego kredytu, co oznacza wzrost w okresie ostatnich dwóch lat o 12,6 %. Program „Mieszkanie dla Młodych” tylko w nieznacznym stopniu wpłynął na wyniki akcji kredytowej. Kredyty udzielone w ramach tego programu stanowiły 4,97 % liczby oraz 3,63 % wartości wszystkich umów o kredyt hipoteczny podpisanych w okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku. Warunki panujące na rynku sprzyjały kredytobiorcom, a do najważniejszych czynników, zaliczyć można stabilny wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, wzrost wynagrodzeń oraz niski deficyt sektora finansów publicznych

Czytaj dalej
2017-12-01

Zmiany w obrocie ziemią

Ustawa regulująca obrót ziemią w Polsce, która została uchwalona w kwietniu 2016 r. budzi od samego początku emocje wśród rolników. Obecnie konsultowano projekt, który przewiduje wprowadzenie ułatwień dla tych rolników, którzy nie spełniają wszystkich dotychczasowych wymogów. Zgłaszania uwag trwało do 30 listopada 2017 r. Ponieważ poprawki do ustawy są konieczne, Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało zmiany, które dotyczą zniesienia współwłasności w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, rozszerzenie definicji osób bliskich o rodzeństwo rodziców, pasierbów, zięciów i synowe oraz umożliwienie sprzedaży nieruchomości rolnej nie rolnikowi w przypadku, gdy wobec rolnika toczy się postępowanie egzekucyjne, tak by mógł on uzyskać wyższą kwotę. Projekt umożliwia nabycie nieruchomości za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa uczelniom publicznym na cele dydaktyczne, państwowym lub samorządowym osobom prawnym na cele publiczne, spółkom prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia.

Czytaj dalej
2017-11-24

Najem instytucjonalny

Nowym rodzajem najmu, który wszedł w życie 11 września 2017 roku jest najem instytucjonalny. Przy zawieraniu umowy najmu instytucjonalnego nie ma ograniczenia górnej granicy długości okresu najmu lokalu. Umowa musi być zawarta na określony czas, który może być bardzo długi, nawet kilkadziesiąt lat. Możliwość ta zapewnia obu stronom bezpieczeństwo w zakresie trwałości najmu. Dla najemcy jest to gwarancja zamieszkiwania w jednym miejscu, a wynajmujący ma zapewnionego lokatora na dłuższy czas. Zaletą najmu instytucjonalnego są mniejsze wymogi niż w przypadku umowy najmu okazjonalnego. Wynajmujący ma też ułatwienia związane z usunięciem lokatora w przypadku zakończenia umowy najmu. Najemca nie musi wskazywać alternatywnego lokalu, w którym mógłby zamieszkać w przypadku zakończeniu najmu ani dołączać do umowy oświadczenia właściciela innej nieruchomości. Umowa najmu instytucjonalnego związana jest też dla najemcy z niższymi kosztami. Wysokość kaucji zabezpieczającej nie może przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu obliczonego według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Z tytułu najmu instytucjonalnego, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa przewidywała inne rozwiązanie. Również podwyższenie czynszu przez właściciela może być dokonane tylko i wyłącznie zgodnie z warunkami umowy.

Czytaj dalej
2017-11-17

Młode pokolenie chce mieszkać w mieście

Choć statystyki wskazują, że nadal więcej osób wybiera mieszkanie poza miastem, to powoli obserwuje się odwrót od tej tendencji. Wkrótce główną grupą decydującą o miejscu zamieszkania będzie nowa grupa ludzi urodzonych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, którzy mają inne wymagania niż wcześniejsze pokolenia. Poprzednia generacja wolała jednorodzinne domki na obrzeżach miast. Polacy coraz częściej wybierają mieszkania od deweloperów, dlatego firmy deweloperskie biorą pod uwagę potrzeby i styl życia młodych rodzin, bo to obecnie najliczniejsza grupa docelowa. Zakładanie rodziny przestało już kojarzyć się z przeprowadzką za miasto i rezygnacją z życia w centrum, obecnie nowe pokolenie chce mieszkać blisko centrum miasta lub w jego pobliżu z dobrą komunikacją miejską, aby mieć blisko do pracy, do parków, jak i dużych punktów handlowo-usługowych. Młodzi chcą być w miejscu, w którym dużo się dzieje, stąd mieszkanie poza miastem nie jest dla nich interesujące. Wybierają okolice centrum, bo tam miejsca publiczne są przystosowane dla matek z dziećmi, a wiele wydarzeń i zajęć organizuje się z myślą o młodych rodzicach i ich małych dzieciach.

Czytaj dalej
2017-11-10

Mieszkanie na poddaszu

Poddasza cieszą się obecnie coraz większą popularnością. Ich wybór będzie dla nas rozwiązaniem oryginalnym w dodatku za niższą cenę za metr kwadratowy. Warto więc nim zdecydujemy się na tego typu rozwiązanie poznać jego wady i zalety. Powodem niższej ceny poddasza jest fakt, że firmy deweloperskie chcąc w pełni zagospodarować powierzchnię obiektu i wykorzystać przestrzeń znajdującą się na samej górze, często sprzedają poddasza w formie mieszkań dwupoziomowych. Najwyższa część w takich mieszkaniach ma zazwyczaj obniżoną stawkę za metr kwadratowy. Do zalet poddasza należy oryginalność takiej nieruchomości, ponieważ dzięki skosom ma ona przytulny klimat i pozwala na nietypową aranżację. Poddasza dają także wielkie możliwości jeśli chodzi o oświetlenie. W zależności od rozkładu okien i od dostępności światła, różne strefy mieszkania mogą wpływać na sposób ich wykorzystania. Jaśniejsze będą nadawały się do pracy i aktywności dziennej, a ciemniejsze mogą być wykorzystane jako sypialnia. Miejsca pod skosami na poddaszach można wykorzystać na szeregi półek, schowki i szafki, które dodają przestrzeni wiele uroku.

Czytaj dalej
Porównywarka ofert