Aktualności

2019-09-09

Nowa hala w Parku Naukowo- Technologicznym

Na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego “Aeropolis” w Zaczerniu powstanie hala produkcyjno-magazynowa. Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła przetarg na budowę hali na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Euro-Park Mielec” i “Aeropolisu”. Budynek będzie się składał z hali (5000 m kw.) oraz części socjalno-biurowo-technicznej (1200 m kw.) Hala budowana "pod klucz", wyposażona będzie we wszystkie niezbędne media – wodę, kanalizację sanitarną, deszczową, C.O., gaz, wentylację mechaniczną, klimatyzację, prąd, teletechnikę, instalację sprężonego powietrza.Jest to już ósmy taki budynek na terenie “Euro-Parku” a jednocześnie pierwszy pierwszą poza Mielcem. Nieruchomości udostępniamy w formule leasingu lub dzierżawy – wyjaśnia Krzysztof Ślęzak, dyrektor oddziału ARP w Mielcu. 12 września mija termin składania ofert na wykonanie, znane są szacunkowe koszty inwestycji, ale ARP ich na razie nie ujawnia. Od podpisania umowy, wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację, ARP przewiduje, że hala zostanie oddana do użytku we wrześniu lub październiku 2020 r.

Czytaj dalej
2019-07-12

Miejscowy plan dla Kopca Konfederatów Barskich

Miasto Rzeszów przygotowuje miejscowy plan zagospodarowania dla terenów północno-wschodniej części miasta. Przedłożony plan obejmuje tereny o powierzchni 58 ha między Wisłokiem, ul. gen. Maczka, ul. Ciepłowniczą, ogrodami działkowymi, linią kolejową, a następnie dochodzi do ul. Załęskiej, mija tamtejszy Dom Pomocy Społecznej, dochodzi do ul. Nadbrzeżnej i kończy tam się przy targowisku przy ul. Dworaka. Opracowywany plan ma za zadanie min. uporządkować i zagospodarować tereny Kopca Konfederatów Barskich w taki sposób, aby z tego miejsca zrobić ciekawą turystyczną przestrzeń. Zgodnie z projektem na terenach tych zlokalizowane zostaną ogrody sensoryczne, obszar zieleni publicznej o charakterze edukacyjnym, place sportowe i rekreacyjne, ścieżki rowerowe, ciągi pieszych, park crossowy, a w pobliżu samego Kopca- przestrzeń ekspozycyjno- kulturowa, której celem ma być prezentacja historii Kopca, czy osiedla Pobitno.

Czytaj dalej
2019-06-07

Ceny mieszkań rosną w galopującym tempie

Około 11 procent - o tyle wzrosły średnio w ciągu roku ceny mieszkań z rynku wtórnego w dużych miastach. Z analizy przygotowanej przez Expandera, w oparciu o dane Narodowego Banku Polskiego, najbardziej zdrożały lokale w Poznaniu i Łodzi, najmniej we Wrocławiu. Dane NBP dotyczące cen mieszkań są ciekawe ze względu na to, że zawierają tzw. indeks hedoniczny, który pokazuje, że na rynku wtórnym wzrost cen jest rzeczywisty, czyli nie wynika ze zmian typu sprzedawanych mieszkań. W dziesięciu miastach roczna zmiana indeksu przekroczyła 10%, a w porównaniu z poprzednim kwartałem w zdecydowanej większości miast ceny są wyższe niż w IV kw.2018r. W Rzeszowie roczna zmiana cen mieszkań z rynku wtórnego wynosi 6%. Wzrost cen mieszkań spowodowany jest kilkoma czynnikami, jednym z nich jest wysokość wynagrodzeń. "Jeśli nadal będą one rosły, to będzie to napędzać wzrost cen mieszkań. Z jednej strony oznacza to bowiem wyższe koszty budowy nowych lokali, a z drugiej kupujących stać na to, aby płacić więcej" - wyjaśnia Jarosław Sadowski analityk firmy Expander.

Czytaj dalej
2019-05-31

Podatek PIT

Wynajem mieszkania nie wyklucza, że służy ono do własnych celów mieszkaniowych Nawet, jeśli mieszkanie jest czasowo wynajmowane to nie wyklucza, że służy realizacji własnych celów mieszkaniowych, a tym samym nie przekreśla prawa do zwolnienia- takie stanowisko zajął NSA. Jest szansa, że fiskus zmieni restrykcyjne podejście do osób, które zbyły nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, ale chciały skorzystać ze zwolnienia z PIT. W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że czasowe wynajęcie lokum nie przekreśla prawa do preferencji. To istotne, bo fiskus uważa, że wynajmowane mieszkanie nigdy nie może służyć zaspokajaniu własnych celów mieszkaniowych. A to warunek podstawowy do skorzystania ze zwolnienia.

Czytaj dalej
2019-04-30

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

26 kwietnia Sejm znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy: - działki rolne o powierzchni do 1 ha będą mogły kupić osoby nie będące rolnikiem - na wsi można kupić tylko jedną działkę do 1 ha na cele nierolnicze, w mieście nie wprowadza się ograniczeń, co do ilości nabywanych nieruchomości - zmniejszono okres w jakim należy osobiście prowadzić gospodarstwo rolne z10 na 5 lat - Zbycie nieruchomości przed tym okresem możliwe będzie za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie jak dotąd w wyniku orzeczenia sądu - rozszerzono katalog osób na rzecz których można zbyć nieruchomość- o pasierba i rodzeństwo rodziców - nieruchomości rolne mogą także nabywać za zgodą dyrektora KOWR uczelnie na cele dydaktyczne, raz państwowe i samorządowe osoby prawne na cele publiczne Ustawę przyjęto wynikiem: za 239 posłów, przeciw było 144, a 21 wstrzymało się od głosu i skierowano do Prezydenta i marszałka Senatu

Czytaj dalej
Porównywarka ofert