Aktualności

2017-12-29

Czym się rózni zarząd od zarządcy

Czym się różni zarząd od zarządcy, a zarządca od administratora Zarząd, zarządca,– często używamy tych pojęć zamiennie, gdy tymczasem każde z nich to osobny podmiot, który ma określoną rolę i obowiązki we wspólnocie mieszkaniowej. Wzajemne określenie relacji między tymi podmiotami jest ważne dla sprawnego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota Mieszkaniowa musi posiadać organ uprawniony do jej reprezentacji i prowadzenia bieżących spraw. Chodzi o to, by miał kto zorganizować remont, odśnieżanie, podpisywać umowy na dostawę mediów, odbiór śmieci, zwoływać zebrania, organizować głosowania nad uchwałami, pilnować porządku domowego, odpowiadać w imieniu wspólnoty za naprawienie szkody, której ktoś doznał na itp. Takim organem jest albo zarząd albo zarządca - w zależności od wyboru sposobu zarządu przez daną wspólnotę. Własny zarząd to zwykle sąsiedzi Ustawa o własności lokali określa zarządcę jako podmiot, któremu powierzono zarząd wspólną, stąd sposób zarządu sprawowanego przez zarządcę określa się mianem „zarządu powierzonego” (w domyśle - na zewnątrz). Zarządcą może być osoba fizyczna (np. licencjonowany zarządca Jan Kowalski) lub prawna (np. miejski zakład gospodarowania nieruchomościami). Jeśli Wspólnota nie powierzyła zarządu podmiotowi zewnętrznemu, czyli nie wybrała zarządcy, to musi - aby sprawnie funkcjonować - wybrać zarząd, czyli organ składający się z jednej lub kilku osób, wyłącznie fizycznych, z grona właścicieli lokali lub spoza wspólnoty. Taki model określa się mianem „zarządu własnego", bo nie powierzonego podmiotowi trzeciemu.

Czytaj dalej
2017-12-18

Kocham To Miasto- Miasto Roku 2017

Rzeszów zajął trzecie miejsce w plebiscycie „Kocham To Miasto – Miasto Roku 2017” wspieranym przez serwis HRS, który zajmuje się wyszukiwaniem hoteli. Internauci zdecydowali, że to właśnie Rzeszów znalazł się obok Jaworzna (1. miejsce) i Wałbrzycha (2. miejsce) w czołówce plebiscytu. W drugiej edycji plebiscytu „Kocham To Miasto – Miasto Roku 2017” można było głosować na 26 miast o liczbie mieszkańców od 90 tys. do 190 tysięcy. Rzeszów otrzymał aż 8779 głosów. Głosujący podkreślili, że Rzeszów jest miastem sprzyjającym rozwojowi, nowoczesnym, atrakcyjnym i mającym wiele do zaoferowania. „Jest piękne, czyste, zadbane i rozwija się w dynamicznym tempie”, „Rzeszów to piękne, pełne zieleni miasto. Nie za duże nie za małe, w sam raz! Dobrze zarządzane. Pełne młodych ludzi pełnych pasji”, „Rzeszów to najprężniej rozwijająca się metropolia w Polsce”, „Rzeszów jest mały, kompaktowy, czysty i przede wszystkim rodzinny – pełno tutaj życzliwych i pomocnych ludzi” – to wybrane opinie internautów. W tym roku na wszystkie miasta oddano ponad 85 tys. głosów. Rzeszów otrzyma w nagrodę statuetkę oraz dyplom. W pierwszej edycji plebiscytu tytuł „Miasta Roku 2016” trafił do Słupska, a na podium znalazły się Grudziądz (2. miejsce) i Zamość (3. miejsce).

Czytaj dalej
2017-12-15

Czy mieszkania podrożeją

Wzrost w branży nieruchomości nie zwalnia tempa, cały czas idzie do góry. Cena wytworzenia 1 mkw mieszkania wzrasta, więc podwyżki są nieuchronne i ceny będą rosły, co może spowodować spadek sprzedaży. Problemem jest brak gruntów inwestycyjnych, na których można by budować, ale rynek jest cały czas postrzegany jako rozwojowy. To czy deweloperzy sprzedają mieszkania zależy od kredytowania kupujących mieszkania, gdy oferty kredytowe nadal będą dobre, a stopy procentowe niskie, sprzedaż nie spadnie. Duża ilość inwestorów chce ulokować gotówkę w mieszkaniach pod wynajem, ponieważ potencjał rynku jest dobry. Spowolnienie może nastąpić, wtedy, gdy banki zatrzymają finansowanie. Obecnie sprzedawane są mieszkania w trakcie budowy, ale możliwości wytwórcze są barierą wzrostu, dlatego cena mieszkań może zacząć rosnąć. Wzrosty ceny powodują, że kolejne grupy klientów nie osiągają zdolności kredytowej. W mniejszych miastach działają firmy budowlane, będące jednocześnie deweloperami, które mogą zrezygnować z marży dewelopera na rzecz marży wykonawcy, wówczas ceny sprzedaży mieszkań mogą być niższe. Chłonność rynku miast 100 tys. jest na poziomie kilkuset nowych mieszkań rocznie. Duży deweloperzy w mniejszych miastach nie mogliby zarobić. Prognozuje się, że na ceny mieszkań będą wpływały ceny gruntów, mała ich dostępność oraz ceny budownictwa, więc podwyżki są nieuchronne i ceny powoli będą rosły.

Czytaj dalej
2017-12-08

Polacy chętniej zaciągają kredyty mieszkaniowe

Polacy coraz częściej zaciągają kredyty na zakup mieszkań, ten rok będzie najlepszym od sześciu lat. Co prawda w trzecim kwartale zaobserwowano wyhamowanie akcji kredytowej pod względem liczby udzielonych kredytów oraz ich łącznej wartości, ale zrealizowany zostanie prognozowany poziom akcji kredytowej. Wyniósł on 2017r. ponad 40 mld zł, przy liczbie kredytów nie przekraczającej 200 tys. sztuk. Wynik ten jest możliwy wskutek systematycznego wzrostu średniej wartości udzielanego kredytu, co oznacza wzrost w okresie ostatnich dwóch lat o 12,6 %. Program „Mieszkanie dla Młodych” tylko w nieznacznym stopniu wpłynął na wyniki akcji kredytowej. Kredyty udzielone w ramach tego programu stanowiły 4,97 % liczby oraz 3,63 % wartości wszystkich umów o kredyt hipoteczny podpisanych w okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku. Warunki panujące na rynku sprzyjały kredytobiorcom, a do najważniejszych czynników, zaliczyć można stabilny wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, wzrost wynagrodzeń oraz niski deficyt sektora finansów publicznych

Czytaj dalej
2017-12-01

Zmiany w obrocie ziemią

Ustawa regulująca obrót ziemią w Polsce, która została uchwalona w kwietniu 2016 r. budzi od samego początku emocje wśród rolników. Obecnie konsultowano projekt, który przewiduje wprowadzenie ułatwień dla tych rolników, którzy nie spełniają wszystkich dotychczasowych wymogów. Zgłaszania uwag trwało do 30 listopada 2017 r. Ponieważ poprawki do ustawy są konieczne, Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało zmiany, które dotyczą zniesienia współwłasności w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, rozszerzenie definicji osób bliskich o rodzeństwo rodziców, pasierbów, zięciów i synowe oraz umożliwienie sprzedaży nieruchomości rolnej nie rolnikowi w przypadku, gdy wobec rolnika toczy się postępowanie egzekucyjne, tak by mógł on uzyskać wyższą kwotę. Projekt umożliwia nabycie nieruchomości za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa uczelniom publicznym na cele dydaktyczne, państwowym lub samorządowym osobom prawnym na cele publiczne, spółkom prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia.

Czytaj dalej
Porównywarka ofert