Miejscowy plan dla Kopca Konfederatów Barskich

Miejscowy plan dla Kopca Konfederatów Barskich

 Miasto Rzeszów przygotowuje  miejscowy plan zagospodarowania dla terenów północno-wschodniej części miasta.

Przedłożony plan obejmuje tereny o powierzchni 58 ha między Wisłokiem, ul. gen. Maczka, ul. Ciepłowniczą, ogrodami działkowymi, linią kolejową, a następnie dochodzi do ul. Załęskiej, mija tamtejszy Dom Pomocy Społecznej, dochodzi do ul. Nadbrzeżnej i kończy tam się przy targowisku przy ul. Dworaka.  

Opracowywany plan ma za zadanie min. uporządkować i zagospodarować tereny Kopca Konfederatów Barskich w taki sposób, aby z tego miejsca zrobić ciekawą turystyczną przestrzeń. Zgodnie z projektem na terenach tych zlokalizowane zostaną ogrody sensoryczne, obszar zieleni publicznej o charakterze edukacyjnym, place sportowe i rekreacyjne, ścieżki rowerowe, ciągi pieszych, park crossowy, a w pobliżu samego Kopca- przestrzeń ekspozycyjno-kulturowa, której celem ma być prezentacja historii Kopca, czy osiedla Pobitno. 

W przygotowanym planie znalazły się też proponowane rozwiązania drogowe. Wśród nich min. Wisłokostrada, czyli przedłużenie al. Rejtana do ul. Lubelskiej. Planowana droga ma mieć około 2 km i biec wzdłuż Wisłoka, a jej częścią będzie około 400-metrowa estakada nad wąwozem w okolicach Kopca i nad torami kolejowymi.

Pomysł wybudowania Wisłokostrady na terenach zielonych budzi sprzeciw mieszkańców osiedla.

Pełna treść artykułu dostępna na rzeszow-news.pl

Porównywarka ofert