Zmiany w ustawie o obrocie ziemią

Zmiany  w ustawie o obrocie ziemią.

Minister rolnictwa zapowiada zmiany w ustawie o obrocie ziemią rolną. Od 2016 r. grunty do 30a może nabywać każdy. Powyżej 30a jedynie rolnik indywidualny. Jest to osoba, która  posiada kwalifikacje rolnicze i jest właścicielem maksymalnie 300 hektarów użytków rolnych a dodatkowo zamieszkuje w gminie, w której chce kupić gospodarstwo. Ustawa przewiduje również wyjątki. Prawo do zakupu ziemi - oprócz rolnika indywidualnego - mają jednostki samorządu terytorialnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kościół Katolicki i inne związki wyznaniowe. Można również wystąpić o wydanie zgody na zakup ziemi powyżej 30a  do dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jak pokazują statystyki, większość zainteresowanych takie zgody otrzymuje.  Przepisy z 2016 znacznie ograniczyły obrót niewielkimi działkami. Obecnie Minister rolnictwa Jan Ardanowski skłania się ku temu aby limit podnieść do jednego ha, tak aby nie- rolnicy mieli łatwiejszy dostęp do ziemi, co niewątpliwie ożywiłoby rynek obrotu ziemią.

Sam pomysł złagodzenia przepisów nie jest nowy, już na początku roku pojawiły się propozycje zwiększenia limitu do 2ha, nie spotkały się jednak z akceptacją. Obecnie samo ministerstwo rolnictwa przyznało, ze przepisy są zbyt surowe. Ardanowski zaznacza jednak, że państwo nie odejdzie od kontroli ziemi rolniczej i nie dopuści do obrotu spekulacyjnego.

 

Porównywarka ofert