Zmiany w obrocie ziemią

Zmiany w obrocie ziemią

Ustawa regulująca obrót ziemią w Polsce, która została uchwalona w kwietniu 2016 r. budzi od samego początku emocje wśród rolników. Obecnie konsultowano projekt, który przewiduje wprowadzenie ułatwień dla tych rolników, którzy nie spełniają wszystkich dotychczasowych wymogów. Zgłaszania uwag trwało do 30 listopada 2017 r.

Ponieważ poprawki do ustawy są konieczne, Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało zmiany, które dotyczą zniesienia współwłasności w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, rozszerzenie definicji osób bliskich o rodzeństwo rodziców, pasierbów, zięciów i synowe oraz umożliwienie sprzedaży nieruchomości rolnej nie rolnikowi w przypadku, gdy wobec rolnika toczy się postępowanie egzekucyjne, tak by mógł on uzyskać wyższą kwotę.

Projekt umożliwia nabycie nieruchomości za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa uczelniom publicznym na cele dydaktyczne, państwowym lub samorządowym osobom prawnym na cele publiczne, spółkom prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia.

Nabywać ziemię będą mogły osoby, które nie do końca wypełniają definicje rolnika indywidualnego lub nie mają uprawnienia, by ją nabyć. Obecnie musiał to być 5-letni staż samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, 5-letni okres zamieszkania w danej gminie. Zmiany w ustawie umożliwią osobom, które nie ukończyły 40 lat rozpoczęcie działalności rolnej.

Resort rolnictwa planuje do połowy grudnia po przeprowadzonych konsultacjach przeprowadzić analizę uwag i wniosków. Potem odbędzie się spotkanie robocze z instytucjami, które zgłosiły uwagi. W styczniu sprawa zostanie skonsultowana przez kierownictwo resortu. Pod koniec stycznia poprawiony projekt powinien być przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów, na początku lutego projektem zajmie się rząd, a potem trafi do Sejmu. Przewiduje się, ze ustawa może być przyjęta przez parlament w marcu lub kwietniu.


Pełna treść artykułu dostępna na forsal.pl

Porównywarka ofert