Problemy mieszkaniowe rodzin w Polsce

Problemy mieszkaniowe rodzin w Polsce

Na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland powstał raport, z którego wynika, że problemy mieszkaniowe są zaliczane do najistotniejszych problemów polskich rodzin.

Za główne źródło problemów respondenci uznają obecnie brak sprawnie funkcjonującej służby zdrowia, mniej było odpowiedzi wskazujących na problemy związane z rynkiem pracy. Problemy mieszkaniowe nadal są zaliczane do najistotniejszych problemów polskich rodzin, ale ich waga zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2015, co wskazuje na stopniową poprawę warunków mieszkaniowych.

Z raportu wynika, że brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe stosunkowo najrzadziej doskwierają mieszkańcom małych miast i wsi. Natomiast brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe najbardziej doskwierają mieszkańcom metropolii.

Może się to wiązać ze wzrostem ilości indywidualnych inwestycji budowlanych dominujących w mniejszych miejscowościach oraz problemami mieszkaniowymi w dużych miastach, dokąd ludzie migrują za pracą.

Badani najczęściej wskazywali na brak możliwości przeprowadzenia remontu oraz możliwości samodzielnego zamieszkiwania. Następne były trudności w terminowym spłacaniu rat kredytu za mieszkanie oraz w opłacaniu kosztów wody, ogrzewania i gazu.

56 proc. spośród badanych zadeklarowało, że nie ma obecnie problemów mieszkaniowych. Polacy chcą publicznego wsparcia mieszkaniowego dla osób w trudnej sytuacji oraz dla ludzi młodych.

Respondenci oczekują też tworzenia nowych i remontowania istniejących zasobów mieszkaniowych gminy, budowy mieszkań na wynajem dostępnych dla wszystkich obywateli z możliwością wykupu oraz budowy mieszkań na wynajem bez możliwości wykupu.

Pełna treść artykułu dostępna na www.forsal.pl

Porównywarka ofert