Podział nieruchomości obciążonej służebnością

Podział nieruchomości obciążonej służebnością

Służebnośc gruntową zaliczamy do ograniczonych praw rzeczowych. Polega ona na obciążeniu nieruchomości przez określenie do niej uprawnień właściciela innej nieruchomości (tzw. władnącej) lub na ustanowieniu obowiązku właściciela nieruchomości polegającym na niewykonywaniu okreslonych uprawnień wynikających z prawa własności. Służbnośc gruntowa jest prawem związanym z nieruchomością, co oznacza, że jest ona niezbywalna i obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej. Co dzieje się ze słuzebnością w przypadku podziału nieruchomości obciążonej służebnością?

Pełna treść artykułu dostępna na: Rzeczpospolita.pl

Porównywarka ofert