Darowizna mieszkania, co musisz wiedzieć

Darowizna mieszkania, co musisz wiedzieć

Dokumenty i formalności

Darowizna mieszkania to rozwiązanie, które pozwala na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, często wybierane przez rodziców pragnących zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci. To proces, który wymaga nie tylko dobrych intencji, ale i odpowiedniej dokumentacji. Nim oddasz swoją nieruchomość, przygotuj się na zebranie dokumentów takich jak:

 • podstawa nabycia nieruchomości – może to być umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, która stanowi przedmiot darowizny,
 • informacje o przedmiocie umowy, rodzaj, adres, powierzchnia nieruchomości,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego),
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego od naczelnika o zapłaconym podatku od spadków i darowizn lub o zwolnieniu z tego obowiązku,
 • dane osobowe obu stron,
 • dodatkowe dokumenty – zaświadczenie o regularności w opłatach eksploatacyjnych oraz o braku zameldowania w danym lokalu.Podatek od darowizny – jak uniknąć niespodzianek?
 •  
 • Podatek od darowizny może być dużym obciążeniem, ale nie dotyczy każdego. Najbliżsi krewni, tzw. grupa zerowa, mogą być zwolnieni z podatku, pod warunkiem zgłoszenia darowizny w odpowiednim terminie. Wśród osób zwolnionych z tej opłaty znajduje się: małżonka, zstępni (dzieci, wnuki czy prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha.
 • Aby transakcja przebiegła prawidłowo, ważne jest zgłoszenie przedmiotu darowizny do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Służy do tego druk SD-Z2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego skutkuje obciążeniem darowizny podatkiem na zasadach ogólnych.

 • Pełna treść artykułu na otodom.pl

Porównywarka ofert