Obowiązki właścicieli nieruchomości od 28 kwietnia

Obowiązki właścicieli nieruchomości od 28 kwietnia

Od 28 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie obowiązek posiadania świadectwa energetycznego przez właścicieli nieruchomości. Niewiele mówi się o innej, ważnej zmianie. Obowiązkowe staną się także okresowe kontrole systemów grzewczych i klimatyzatorów. W zależności od technologii, będą one musiały być realizowane raz na dwa, trzy, cztery lub pięć lat.Nie tylko świadectwo energetyczne, ale także okresowe kontrole systemów ogrzewania zaczną obowiązywać od 28 kwietnia 2023 roku. Wraz z ustawą, która narzuca obowiązek posiadania świadectwa energetycznego również na budynki wzniesione przed 2009 rokiem, wprowadzono obowiązkowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Podczas gdy wszyscy skupiają się na obowiązku posiadania świadectwa energetycznego, który wprowadzony został w życie wraz z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane, mało kto zwraca uwagę na kwestię kontroli. Te są natomiast drugą największą zmianą, jaka wejdzie w życie 28 kwietnia 2023 roku.

Zgodnie z nowym prawem właściciele i zarządcy budynków będą mieli obowiązek poddania systemu ogrzewania i wentylacji okresowej kontroli w okresie użytkowania budynku. W ich trakcie nastąpić ma "sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych".
Co ile okresowe kontrole systemów ogrzewania? Wszystko zależy od rodzaju kotła

Częstotliwość kontroli systemów ogrzewania zależna będzie od źródła ciepła, a mianowicie od tego, jaką kocioł ma moc oraz jakim paliwem jest opalany. Pod tym względem można wyróżnić cztery grupy źródeł ciepła, które różnią się okresami przeprowadzania kontroli:

  • raz na dwa lata - kontrola kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW
  • raz na trzy lata - kontrola źródeł ciepła niewymienionych wyżej, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW
  • raz na cztery lata - kontrola kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW
  • raz na pięć lat - kontrola kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
    W ramach wprowadzonych wraz z obowiązkiem posiadania świadectwa energetycznego kontroli oprócz kotłów podlegać będą także systemy wentylacji i klimatyzacji. Te będą odbywać się raz na pięć lat, a w ich trakcie poddane zostaną ocenie efektywności energetycznej:
  • dostępne części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,
  • połączone systemy klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.
    Należy jednak podkreślić, że możemy uniknąć ponownej kontroli. Te nie odbędą się w przypadku, gdy od czasu przeprowadzenia ostatniej nie uległ zmianie żaden z systemów (ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji) ani nie zmienił się charakter energetyczny budynku, który mógł ulec zmianie na przykład w drodze gruntownego remontu. 

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/nieruchomosci

 

Porównywarka ofert