Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zgłosiło projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z projektu wynika, że jeżeli działka nie graniczy z inną już zabudowaną, postawienie na niej domu będzie niemożliwe. Ministerstwo tłumaczy, że zmiana ma na celu przywrócenie decyzji o warunkach zabudowy jej pierwotnej roli, czyli narzędzia uzupełniania zabudowy na terenach zurbanizowanych, nie wyposażonych w plan miejscowy.

Wynika z tych planów, że jedynym sposobem na wybudowanie domu jednorodzinnego lub całego osiedla będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie pozwolenia wydawane są nawet wtedy, gdy na żadnej z działek bezpośrednio graniczących z nieruchomością nie ma zabudowań.

Po planowanych zmianach, jeśli nawet jeden bok naszego terenu o długości co najmniej 4 metrów nie będzie graniczyć z zabudowaną już działką, nie będzie można się na nim wybudować.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uważa, że obecnie w planach miejscowych przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową pozostają tereny przekraczające łącznie potrzeby rozwojowe kraju, nie ma więc deficytu terenów mieszkaniowych. Ustawa nie wygasi wydanych decyzji o warunkach zabudowy, przewiduje jednak, że będą one miały czasowy charakter.

Szacuje się, że nowe przepisy wejdą w życie na przełomie marca i kwietnia 2018 roku.

Pełna treść artykułu dostępna na tvn24bis.pl

Porównywarka ofert