W 2016 r. najwięcej wniosków o zakup nieruchomości w Polsce od obywateli Ukrainy

W 2016 r. najwięcej wniosków o zakup nieruchomości w Polsce od obywateli Ukrainy

W ubiegłym roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło 486 wniosków o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce oraz udziałów i akcji w spółkach.

Cudzoziemcy uzyskali łącznie 251 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 79,8 ha, średnia powierzchnia nieruchomości w stosunku do których wydano zezwolenie dla osób prawnych wynosiła 2,65 ha, a dla osób fizycznych 0,14 ha.

Zezwolenia dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych w województwach: dolnośląskim (18,63 ha), mazowieckim (17,96 ha), kujawsko-pomorskim (12,56 ha), wielkopolskim (8,89 ha), lubelskim (7,08 ha), małopolskim (3,67 ha).

Najwięcej zezwoleń na nabycie nieruchomości w Polsce otrzymali obywatele (lub kapitał) ukraińscy (109 zezwoleń); białoruscy oraz rosyjscy, a także Ormianie, i Chińczycy.

Sytuacja ta związana jest z faktem, że 30 kwietnia 2016 r. minął okres przejściowy w zakresie nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, który obowiązywał od 2004.

Na 251 z ogólnej liczby zezwoleń udzielonych osobom fizycznym i prawnym na nabycie nieruchomości gruntowych w roku 2016, 43 proc. zezwoleń otrzymały podmioty ukraińskie. Zezwolenia dotyczyły 19,64 ha, co stanowi 25 proc. powierzchni wszystkich nieruchomości objętych zezwoleniami w 2016 r.

Ukraińcy deklarują, że głównym celem kupowania nieruchomości jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Wnioski składali najczęściej młodzi ludzie, studiujący w Polsce oraz ci, którzy pracują w specjalistycznych zawodach.


Pełna treść artykułu dostępna na gazetaprawna.pl

Porównywarka ofert