Użytkowanie wieczyste gruntów

Użytkowanie wieczyste gruntów

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad ustawą przekształceniową, czyli projektem o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Termin wejścia ustawy kilkakrotnie przekładano, teraz szacuje się, że może wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Grunty pod blokami i domami oddane w użytkowanie wieczyste przekształcą się wówczas we własność.

Obecnie samorządy nie mogą oddawać gruntów w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe, bo po wejściu w życie tej ustawy zostałyby posądzone o niegospodarność.

Projekt opiniowała Komisja Wspólna Samorządu i Rządu, jej konstytucyjność budzi wątpliwości, bo zabiera gminom z mocy prawa własność gruntów.

Projekt ustawy przewiduje przekształcenie z mocy prawa we własność udziałów w gruntach pod blokami oraz prawa użytkowania wieczystego do działek, na których stoją domy jednorodzinne. Dla bloków dodatkowy warunek jest taki, że musi się w nim znajdować co najmniej jedno mieszkanie, do którego przysługuje osobie fizycznej odrębne prawo własności.

Właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych będą wnosić opłatę przekształceniową przez 20 lat, a właściciele lokali użytkowych w blokach, w tym garaży podziemnych – przez 33 lata.

Podstawą ujawnienia nowego właściciela w księdze wieczystej nieruchomości będzie zaświadczenie o przekształceniu wydane przez starostę lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta na prawach powiatu.

W projekcie zrezygnowano z przekształcenia z mocy prawa gruntów, na których znajdują się garaże lub miejsca postojowe (nie dotyczy to parkingów podziemnych pod blokami). Będzie można je wykupić jeżeli zgodzi się właściciel gruntu, czyli gmina lub starostwo.

 

Pełna treść artykułu dostępna na: rp.pl

Porównywarka ofert