Ulgi podatkowe od 2019

Ulgi podatkowe od 2019

Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne, które będą zbywały nieruchomości będą korzystały z ulgi mieszkaniowej na korzystniejszych warunkach. Ulga mieszkaniowa jest to zwolnienie z podatku dochodowego dla osób fizycznych. Dotyczy podatników, którzy nabyli nieruchomość w drodze zakupu bądź dziedziczenia a następnie zbyli ją przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Jeżeli uzyskany ze sprzedaży przychód zostanie przeznaczony na tzw. własne cele mieszkaniowe, wówczas wolny jest od podatku dochodowego. Do 31 grudnia 2018 r. ulga mieszkaniowa obowiązywała przez dwa lata. Okres ten wydłużono i od 1 stycznia 2019 wynosi on 3 lata. Nowym rozwiązaniem jest zaliczenie do wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatków na remont, przebudowę lub rozbudowę lokalu poniesionych zanim podatek uzyska tytuł własności. Warunkiem jest jednak, że podatnik nabędzie prawa do lokalu przed upływem 3 lat.

Kolejna zmiana dotyczy osób zbywających nieruchomość nabytą w drodze spadku. Przychód ze zbycia takich składników majątkowych powstaje kiedy zbycie nastąpi przed upływem 5 lat liczonych od końca roku w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Od 1 stycznia 2019 okres ten będzie liczony od daty  nabycia nieruchomości przez spadkobiercę.  

 

Porównywarka ofert