Sejm przyjął ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Sejm przyjął ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

14 kwietnia 2016 roku o 09.55 Sejm przyjął ostateczną treść zmian w zasadach obrotu nieruchomościami rolnymi następujących 30 kwietnia 2016 roku. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Osoby niebędące rolnikami będą mogły kupować bez ograniczeń działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha - zakłada jedna z poprawek Senatu do ustawy ws obrotu ziemią rolną, przyjętych w czwartek przez posłów. Przyjęcie przez Sejm senackich poprawek zakończyło parlamentarne prace nad ustawą.

Pełna treść artykułu dostępna na: biznes.onet.pl

Porównywarka ofert