Prace nad wadliwą ustawą

Prace nad wadliwą ustawą

Obrót lokalami w starszych budynkach zostanie niebawem odblokowany. Do Sejmu wpłynął projekt mający na celu poprawienie wadliwych przepisów. Chodzi o te nakazujące notariuszom badanie, czy wyodrębnienie lokalu jest zgodne z planem i pozwoleniem na budowę.
Posłowie PiS chcą poprawić przepisy, które pomimo, że obowiązują dopiero pół roku, zdążyły napsuć już sporo krwi notariuszom oraz sprzedającym mieszkania.
Chodzi o  art. 2 ust. 1a ustawy o własności lokali. Zgodnie z nim notariusz, zanim sporządzi akt notarialny, bada, czy ustanowienie odrębnej własności mieszkania jest zgodnie z miejscowym planem, a jeśli go nie ma – z warunkami zabudowy. A także z pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem) oraz pozwoleniem na użytkowanie. W przypadku starszych budynków sprawa nie jest jednak taka prosta. Notariusze nie mają bowiem dostępu do archiwum dokumentów w urzędach a w archiwach często nie ma śladu po starych pozwoleniach na budowę. Co za tym idzie, nie mają możliwości zbadania czy lokal został wyodrebniony zgodnie z planem i pozwoleniem. A to oznacza blokadę transakcji sprzedaży.

Pełna treść artykułu dostępna na www.rp.pl

Porównywarka ofert