Nowelizacja ostawy uwłaszczeniowej

Nowelizacja ostawy uwłaszczeniowej

Od 1 stycznia 2019 prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi automatycznie przekształciło się w prawo własności. Zatem, zgodnie z prawem nie powinno być już opłaty za użytkowanie wieczyste tylko tzw. opłata przekształceniowa. Na wydanie zaświadczenia potwierdzającego uwłaszczenie organ ma rok, za wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- tutaj organ wydaje zaświadczenia w terminie do 1 m-ca. W praktyce oznacza to, że wiele osób nie ma zaświadczeń, w  efekcie czego nie wie też co ma robić- płacić czy czekać. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń sugerował, aby w sytuacji, kiedy przed końcem marca 2019 nie mamy potwierdzenia uwłaszczenia, skonsultować się z urzędem i wnieść opłatę roczną za 2019r. Wpłata ta powinna zostać zaliczona na poczet należnej rocznej opłaty przekształceniowej bądź też pomniejszać zobowiązanie z tytułu opłaty jednorazowej.

Analizując pierwszy kwartał funkcjonowania ustawy i realizacji ustawy przez samorządy, ministerstwo podjęło decyzję o nowelizacji ustawy. Celem zmian ma być min.przyspieszenie procedury wydawania zaświadczeń i wprowadzenie bonifikat ustawowych.

Pakiet zmian i ułatwień obejmie min.:

  • zakaz blokowania przekształcenia koniecznością dokonania podziału nieruchomości zabudowanej na cel mieszkaniowy, na której są dodatkowo inne obiekty;
  • wprowadzenie uproszczonego trybu dokonania podziału nieruchomości, w przypadkach gdy taki podział będzie niezbędny;
  • objęcie ustawowym przekształceniem gruntów zabudowanych garażami i innymi budynkami i urządzeniami pełniącymi rolę służebną wobec gruntów mieszkaniowych, a ujawnionych w odrębnych księgach wieczystych;
  • dookreślenie w jakich przypadkach jest wymagane zezwolenie na przekształcenie na rzecz cudzoziemca;
  • doprecyzowanie trybu udzielania pomocy publicznej, aby zapewnić organom sprawną weryfikację pomocy, a przedsiębiorcom dać elastyczne możliwości wyboru sposobu płatności za przekształcenie;
  • wprowadzenie bonifikat w opłacie przekształceniowej osobom w trudnej sytuacji życiowej, m.in. rodzinom z osobami z niepełnosprawnością.

Pełna treść artykułu dostępna na tvn24bis.pl

Porównywarka ofert