Najem a użyczenie

Najem a użyczenie

Udostępnienie nieruchomości nie zawsze musi być odpłatne. Jeśli chcesz udostępnić mieszkanie za darmo rodzinie lub znajomym, rozwiązaniem dla Ciebie jest umowa użyczenia nieruchomości. Na czym ona polega i kiedy możesz po nią sięgnąć? A także czym różni się od zwykłej umowy najmu? Sprawdź w Otodom!
Użyczenie nieruchomości - co to jest?
Użyczenie to najprościej rzecz ujmując oddanie rzeczy drugiej osobie do bezpłatnego użytkowania przez określony lub nieokreślony czas. Kiedy takie transakcje mogą mieć miejsce na rynku nieruchomości? Na przykład wtedy, gdy właściciel wyjeżdża na jakiś czas, a zależy mu, żeby mieszkanie (chociażby ze względów bezpieczeństwa, zadbania o czystość itp.) nie stało puste. To korzystna sytuacja dla obu stron: właściciel nie musi się martwić, że podczas nieobecności w mieszkaniu coś się wydarzy, natomiast biorący w użyczenie ma do własnej dyspozycji lokal za darmo.

Umowa użyczenia nieruchomości a umowa najmu
Umowa najmu oraz umowa użyczenia podlegają pod tę samą kategorię umów cywilnoprawnych - regulujących używanie rzeczy. Różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami transakcji są niewielkie, ale istotne. Najważniejsza z nich jest taka, że w przypadku użyczenia osoba, która uzyskuje prawo do korzystania z rzeczy, nie płaci za to czynszu jej właścicielowi. Jeśli w umowie podana jest wysokość czynszu, mamy wtedy do czynienia z najmem, a nie użyczeniem.
Osoby trzecie a użyczenie

Kolejną różnicą jest możliwość udostępnienia nieruchomości osobom trzecim. Najemca, jeśli umowa nie twierdzi inaczej, może oddać nieruchomość wynajmowaną w najem lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej. Oczywiście w umowie można taką opcję wykluczyć, co nierzadko się dzieje. Odwrotnie wygląda to w wypadku umowy użyczenia. Osoba biorąca nieruchomość w użyczenie, nie może oddać rzeczy używanej osobie trzeciej, jeżeli umowa milczy w tej kwestii.

Pełna treść artykułu na otodom.pl

Porównywarka ofert