Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej obiektów starszych niż 20 lat- to projekt zmian prawa budowlanego nad którym pracuje ministerstwo inwestycji i rozwoju.  Jak powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, do legalizacji potrzebne będzie oświadczenie właściciela, że budynek powstał ponad 20 lat temu, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uproszczona inwentaryzacja geodezyjna, a także ekspertyza budowlana, potwierdzająca, że obiekt jest bezpieczny, nadaje się do użytkowania i nie stwarza zagrożenia życia. Warunkiem jest jednak, że nie toczy się żadne postępowanie, tzn. że ani samorząd, ani sąsiedzi lub nadzór budowlany nie wnosił dotąd żadnych zastrzeżeń wobec nieruchomości. Właściciele budynków, wobec których toczą się jakiekolwiek postępowania, nie będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury. Legalizacja ma być łatwiejsza, szybsza i zwolniona z opłat. Zmiana przepisów ma na celu głównie wyprostowanie sytuacji prawnej wielu nieruchomości, a w konsekwencji umożliwienie bezpiecznego obrotu nimi oraz bezpiecznej ich eksploatacji w przyszłości. Przepisy mają wejść w życie początkiem 2020r.

Porównywarka ofert